פיקוד ומנהיגות, מכינה קדם צבאית כרם-אל

פיקוד ומנהיגות במכינה

פיקוד ומנהיגות. קורס מנהיגות והעצמה. ימי עיון וסמינרים במנהיגות. התנסויות ומטלות חניך. מנהיגות עצמית.