תקנון עמותת כרם-אל

תקנון עמותת כרם-אל

שם העמותה: כרם אל מספר העמותה: 580480630 תקנון מצוי של עמותה סימן א': חברות קבלת חברים (א) מייסדי העמותה הנם חברים בה מיום רישום העמותה בפנקס העמותות. (ב) אדם החפץ להיות חבר העמותה יגיש לועד בקשה בלשון זו: "אני (שם, מען ומספר זהות) מבקש להיות חבר בעמותה (שם העמותה). מטרות העמותה ותקנונה ידועים לי. אם …

תקנון עמותת כרם-אל לקריאה »